Wikia


Put an end to Common Errors
Put an end to Common Errors
Auteur Peter Emanuel
Genre Non-fictie, taalkundig
Uitgeverij Uitgeverij Esdoorntje
Pagina's 285
1ste druk mei 2009
Specificaties zwartwit, hardcover en paperback

Put an end to Common Errors is een Libertaans Engelstalig non-fictie boek geschreven door professor Peter Emanuel. Het werd in mei 2009 bij Uitgeverij Esdoorntje uitgegeven en bij Drukkerij Neyt gedrukt. Put an end to Common Errors behandelt veelvoorkomende fouten die mensen met Engels als moedertaal en mensen die Engels aanleren maken.

Het boek zal in het academiejaar 2009-2010 tevens als cursusmateriaal dienen voor de studenten Engelse taal- en letterkunde van de Vrije Universiteit van Wikistad.

Inhoud Edit

Put an end to Common Errors is ingedeeld in volgende delen:

 1. Preface
 2. Introduction to Common Errors in the English language
 3. Common Errors
 4. Common Mistakes against Tenses
 5. Common Non-Errors
 6. American vs. British English
 7. English in Libertas, Lovia and Newport
 8. How to prevent making Common Errors
 9. Conclusion
 10. Annex 1: Phonetic Symbols
 11. Annex 2: Irregular Verbs

Veel van de vernoemde common errors worden aangevuld met voorbeelden uit advertenties of krantenkoppen. Als de common errors uitspraak betreffen, zijn de woorden van een fonetische schrijfwijze, waarvan het alfabet in Annex 1 verduidelijkt wordt.

Het hoofdstuk Common Errors behandelt:

 • grammaticale fouten (zie ook Common Mistakes against Tenses).
 • stijlfouten.
 • spellingsfouten.
 • uitspraakfouten.
 • verwarrende, gelijkaardige woorden en homoniemen.
 • verkeerd gebruikte uitdrukkingen, contaminaties en uitdrukkingen die verkeerd verstaan (en gereproduceerd) worden.
 • tautologieën en pleonasmes.

Voorbeelden van common errors Edit

Doubt The b is NOT pronounced in doubt. The same applies to doubtful, doubtless, undoubtely etc. I have no doubt that there will be a public inquiry.
Elder / Older
Eldest / Oldest
Whereas older and oldest may be used of things as well as people, elder and eldest are only used to indicate family relationships. The older generation.
I have an elder brother.
Note that you do NOT say "elder than" but "older than". He is older than his brother.
English uses the comparative elder instead of the superlative eldest when referring to a group of two. She has two sons. The elder lives abroad.
Manifestation A manifestation of something is "a sign", "evidence" of something. It does NOT mean "public march" or "rally". That was the first manifestation of his evil nature.
Who(m) Who(m) ALWAYS refers to people.
The interrogative pronoun who is used as subject. Who cares?
Whom is used as an object, or after a preposition. In informal language who can also be used as object, but after a preposition only whom is possible. Who(m) did you see yesterday?
Who(m) do you deal with there?
To whom are you referring?
Who(m) is also a relative pronoun. The man who sold me the house does not work there any longer.
My landlady, whom I respect, is interested in her students' results.

Zie ook Edit


Quality Holding Quality Holding: Quality Books Quality Books: De Vredesgazet De Vredesgazet Drukkerij Neyt Drukkerij Neyt Libris Libris Orator Orator
Sodales Sodales Esdoorntje Uitgeverij Esdoorntje
Hoofdzetel: Holding Center. Meer over onze andere subconcerns en bedrijven vind je op deze pagina.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki