Wikia


De R24, beter bekend als de Ring rond Victoria of de Grote Lus, is een autoweg die als ringweg dient rond de Libertaanse stad Victoria in de provincie Esdoornheuvels. De weg heeft een lengte van 19 kilometer.

De weg werd in 1983 aangelegd door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur als de N12, maar in 1987 werd beslist om van de N12, een nationale weg, een provinciale weg te maken. Dit gebeurde toen ook met de Ring rond Muntegu. Het onderhoud van de ringweg werd aan het provinciebestuur toegekend. In de volksmond is de Victoriaanse ringweg beter bekend als de Grote Lus.

Ten zuiden van de ring ligt het knooppunt Victoria waardoor het verkeer op de N3 en de N9 ongehinderd van autosnelweg kan veranderen en dat zonder de R24 als omleiding te gebruiken. Voor het lokale verkeer veranderde niks, want de gewone op- en afritten van de R24 bleven bestaan.

De rivier de Vriel stroomt voor bepaalde stukken langs de R24. Ze wordt tweemaal onder de ringweg geleid.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info