Wikia


Ring rond Muntegu

De R25, beter bekend als de Ring rond Muntegu of de Boulevard, is een autoweg die als ringweg dient rond de Libertaanse stad Muntegu in de provincie Mountégue. De weg heeft een lengte van zestien kilometer.

De weg werd aangelegd in 1979 door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur als de N11, maar in 1987 werd beslist van de N11, een nationale weg, een provinciale weg te maken. Dit gebeurde toen ook met de Ring rond Victoria. Het onderhoud van de ringweg werd aan het provinciebestuur toegekend. In de volksmond blijft de benaming N11 wel nog sporadisch in gebruik. In 2011 plande het stadsbestuur een project waarbij grote delen van de stadsring werden gedecoreerd met kunst.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.