Wikia


Ray Geleyns

Ray Nathaniel Geleyns (2 januari 1840 - 24 mei 1924) was een Australisch zakenman die zich in Libertas vestigde. Hij huwde met Elisabeth Van Draak enkele jaren na zijn aankomst in Nyttfronsey. Zij was de dochter van de afgetreden Koning Rubeus II van Libertas. Het Parlement verleende Ray in 1919 de adellijke titel baron Geleyns wegens zijn verdiensten voor de tewerkstelling in de mijnbouw in Nyttfronsey. Ray en Elisabeth hadden vijf kinderen:

In 1912 kocht hij het kasteel Steenberg in Doveburcht dat ooit door Robert Lievertas gebouwd werd. Zijn vrouw liet hem in 1924 begraven in wat later het familiegraf van de familie Geleyns zou worden.

Geleyns beschouwde zichzelf reeds voor zijn adelverheffing als een lid van de Libertaanse adel. Hij financierde de staat bij verschillende projecten en had veel aanhangers in de Grote Kamer. Vandaar dat hij ook mocht huwen met Elisabeth Van Draak. Geleyns stond ook aan de kant van Rubeus Van Draak, zijn schoonbroer, tijdens diens verloren presidentsverkiezingen in 1908.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki