Wikia


Het Regeerakkoord 2008 is het regeerakkoord opgesteld door President Maarten de Muntegu op 15 juni 2008.

In dit regeerakkoord staat per functie opgesomd wat er het komend ambtstermijn verwacht wordt van elke minister. Elke minister moet dit regeerakkoord onder ede ondertekenen voor hij zijn officiële ambtstermijn kan beginnen.

President Edit

 • Libertas doen herleven en terug aantrekkelijker maken.
 • Crisissen zoals de Zaak Santos en de Decembercrisis vermijden door nog beter te communiceren met het volk.
 • Duidelijkheid creëren omtrent de overheidsorganisaties en -bedrijven.

Ik, Maarten ml. de Muntegu , President van de Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Vicepresident Edit

 • De president met raad en daad bijstaan en zijn taken overnemen indien hij afwezig is.
 • De provinciekwestie eindelijk op te lossen door de Provinciale Verkiezingen te starten.
 • Elke gemeente zijn grondgebied toewijzen.

Ik, OWTB, Vicepresident der Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Eerste Minister Edit

 • Justitie stichten zodat criminelen eerlijk veroordeeld kunnen worden.
 • Parlement stichtten en parlementsverkiezingen houden.
 • Nieuwe wetsvoorstellen indienen en oude aanpassen.

Ik, Alexandru Latin Adlibita, Eerste Minister van de Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Minister van Buitenlandse Zaken Edit

 • Een vereniging stichten met als doel de Wikilanden te verenigen.
 • Banden met alle Wikilanden verbeteren.
 • Ambassades in alle wikilanden zetten en ambassadeurs aanwijzen.

Ik, Alexandru Latin Adlibita, Eerste Minister van de Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Minister van Economie & Media Edit

 • Een openbare omroep stichten die tot doel heeft de Libertaanse bevolking te informeren en amuseren.
 • Libertaanse economie terug laten heropleven.
 • Libertas aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders.

Ik, Maarten ml. de Muntegu , Minister van Economie & Media van de Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Minister van Transport & Mobiliteit Edit

 • Alle Libertaanse plaatsen beter bereikbaar maken.
 • Het openbaar vervoer uitbreiden zodat meer mensen ervan gebruik kunnen maken.
 • Het iets wat ingewikkelde transportsysteem verbeteren.

Ik, Martijn hr. van der Putten, Minister van Transport & Mobiliteit van de Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Minister van Cultuur & Onderwijs Edit

 • Een organisatie stichten die het onderwijs in Libertas controleert en delibereert.
 • Meer lagere en middelbare scholen starten om het tekort weg te werken.
 • De Libertaanse cultuur uitbreiden oa. door nieuwe monumenten te erkennen.

Ik, OWTB, Vicepresident der Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Minister van Sport & Ontspanning Edit

 • Nationale competities voor verschillende sporttakken starten.
 • Een overkoepelende organisatie die de verschillende sporttakken controleert en financiële middelen aanbied.
 • Subsidies uitdelen om de infrastructuur te verbeteren.


Ik, Greenday2 Campagne 2008, Minister van Sport & Ontspanning van de Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Minister van Milieu & Leefbaarheid Edit

 • Overbodige pagina's selecteren en aanduiden voor verwijdering.
 • Meer natuurparken stichtten.
 • Ism het Ministerie van Transport & Mobiliteit onderzoeken of er gebruik kan worden gemaakt van alternatieve energie om het transport te regelen.

Ik, Ben (talk), Minister van Milieu & Leefbaarheid van de Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en gedurende mijn ambtstermijn uit te voeren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki