Wikia


Het Regeerakkoord 2009 is het regeerakkoord opgesteld door vicepresident Oos Wes Ilava op 20 april 2009.

In dit regeerakkoord staat per functie opgesomd wat er het komend ambtstermijn verwacht wordt van elke minister. Elke minister moet dit regeerakkoord onder ede ondertekenen voor hij zijn officiële ambtstermijn kan beginnen. Dit kan men doen door middel van een eed of een belofte die in één der landstalen van Libertas dient uitgesproken te worden, dus in het Nederlands óf het Libertaans.

President Edit

 • Libertas doen herleven en terug aantrekkelijker maken.
 • Crisissen zoals de Zaak Santos en de Decembercrisis vermijden door nog beter te communiceren met het volk.
 • Duidelijkheid creëren omtrent de overheidsorganisaties en -bedrijven.
 • In samenwerking met de Eerste Minister bekijken op welke punten de Grondwet kan verbeterd/herschreven worden

Ik, Greenday2, President van het Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en ik zal gedurende mijn ambtstermijn trachten deze zo goed mogelijk uit te voeren.

Vicepresident Edit

 • De president met raad en daad bijstaan en zijn taken overnemen indien hij afwezig is.
 • De provinciekwestie eindelijk op te lossen door de Provinciale Verkiezingen te starten.

Ik, Ben (talk), Vicepresident van het Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en ik zal gedurende mijn ambtstermijn trachten deze zo goed mogelijk uit te voeren.

Eerste Minister - Minister van Binnenlandse Zaken Edit

 • Justitie stichten zodat criminelen eerlijk veroordeeld kunnen worden.
 • Parlement stichten en parlementsverkiezingen houden.
 • Nieuwe wetsvoorstellen indienen en oude aanpassen.

Ik, jillids, Eerste Minister - Minister van Binnenlandse Zaken van het Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en ik zal gedurende mijn ambtstermijn trachten deze zo goed mogelijk uit te voeren.

Minister van Buitenlandse Zaken Edit

 • De relatie met Newport en Nyttfron verbeteren op verschillende vlakken.
 • Gesprekken voeren met de president en vicepresident over internationale betrekkingen.

Ik, Lars Washington, Minister van Buitenlandse Zaken, verklaar hierbij onder ede de bovenstaande taken naar best vermogen te zullen beheren en deze gedurende mijn ambtstermijn zo goed mogelijk uit te voeren. --Lars Washington 22 mei 2009 15:01 (UTC)

Minister van Economie & Media Edit

 • Een openbare omroep stichten die tot doel heeft de Libertaanse bevolking te informeren en amuseren.
 • Libertaanse economie terug laten heropleven.
 • Libertas aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders.

Ik, jillids, Minister van Economie & Media van het Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en ik zal gedurende mijn ambtstermijn trachten deze zo goed mogelijk uit te voeren.

Minister van Transport & Milieu Edit

 • Het openbaar vervoer uitbreiden zodat meer mensen ervan gebruik kunnen maken.
 • Meer natuurparken stichtten.
 • Onderzoeken of er gebruik kan worden gemaakt van alternatieve energie om het transport te regelen.

Ik, DimiTalen, Minister van Transport en Milieu van het Republiek Libertas, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en ik zal gedurende mijn ambtstermijn trachten deze zo goed mogelijk uit te voeren.

Minister van Cultuur & Onderwijs Edit

 • Een organisatie stichten die het onderwijs in Libertas controleert en delibereert.
 • Meer lagere en middelbare scholen starten om het tekort weg te werken.
 • De Libertaanse cultuur uitbreiden oa. door nieuwe monumenten te erkennen.

Ik, RoughJustice10, Minister van Cultuur & Onderwijs, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en ik zal gedurende mijn ambtstermijn trachten deze zo goed mogelijk uit te voeren.

Minister van Sport & Ontspanning Edit

 • Nationale competities voor verschillende sporttakken starten.
 • Een overkoepelende organisatie die de verschillende sporttakken controleert en financiële middelen aanbied.

Ik, Greenday2, Minister van Sport en Ontspanning, beloof hierbij plechtig de bovenstaande taken te accepteren en ik zal gedurende mijn ambtstermijn trachten deze zo goed mogelijk uit te voeren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki