Wikia


Het Rijksregister is het Libertaanse bevolkingsregister dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt beheerd. Het Rijksregister is een officiële overheidsinstelling die werd ingevoerd naar Belgisch voorbeeld. Het Rijksregister bevat een officiële lijst van Libertaanse burgers en persoonsgegevens. Dit register is een overkoepelde administratieve dienst voor de bevolkingsregisters van de gemeenten.

Voor haar gegevens werkt het Rijksregister nauw samen met het Nationaal Bureau voor de Statistiek.

RijksregisterEdit

Enkel natuurlijke personen worden opgenomen in het Rijksregister. Elke Libertaan beschikt over administratieve gegevens zoals naam, geslacht, burgerlijke staat, domicilie en nationaliteit. Het Rijksregister is de bewaarder/behoeder van deze gegevens.

De administratieve gegevens zijn de naam (voor- en familienaam), het geslacht, de geboortedatum, de geboorteplaats, de nationaliteit, de burgerlijke staat, het officiële adres (domicilie), de datum van overlijden, de plaats van overlijden en het rijksregisternummer.

Het officiële adres van een persoon kan zowel het woonadres of het verblijfadres zijn. De Dienst voor Studentenhuisvesting verkiest om het verblijfadres van studenten die studeren in een andere gemeente te nemen als domicilie of als officieel adres voor de personen bij het Rijksregister. Voorlopig is dit vrij voor iedere student te kiezen. Een adres bestaat uit een straatnaam, straatnummer en postcode.

RijksregisternummerEdit

Bij de geboorte van een Libertaan, een persoon die volgens Libertaanse wetgeving de Libertaanse nationaliteit bezit en een burger van Libertas is, wordt deze persoon een rijksregisternummer toegekend. Dit is terug te vinden op de (elektronische) identiteitskaart van de persoon in kwestie.


Beginnetje Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om iets aan dit artikel toe te voegen. Info

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki