Wikia


Rubeus Van Draak

Rubeus Willem Alexander Van Draak (5 december 1860 - 22 juni 1913) was een lid van de Libertaanse adel. Hij was een zoon van de afgetreden Koning Rubeus II van Libertas en Charlotte Van Neyt. Tussen zijn vaders dood in 1905 en zijn eigen dood in 1913 was Rubeus de troonpretendent van het Koninkrijk Libertas. Zijn vader was immers na de Libertaanse Revolutie van 1859 gedwongen af te treden. Hij stond bij de monarchisten bekend als Rubeus III of de "Koning in Muntegu", een verwijzing naar zijn geboorte- en woonplaats. Rubeus Van Draak nam in 1908 deel aan de presidentsverkiezingen nadat hij aanhang had gevonden binnen de Katholieke Partij. Hij verloor de verkiezingen van August De Coster. Rubeus ligt begraven in de Sint-Martinuskathedraal in Muntegu.

BiografieEdit

Jeugd en familieEdit

Rubeus werd geboren in 1860 en groeide op in Muntegu met zijn broers en zussen Joseph, Elisabeth, Frederick, Johannes en Josephina. Zijn vader was de afgetreden Koning Rubeus II van Libertas en zijn moeder was Charlotte Van Neyt. Ongeveer een jaar voor Rubeus' geboorte werd zijn vader gedwongen af te treden tijdens de Libertaanse Revolutie. Het absolutistische bewind van zijn vader werd aan banden gelegd, hij moest de macht overdragen aan Joseph Boskerk en hij werd onder huisarrest geplaatst in Muntegu. Na de revolutie overleed het jonge zoontje van de koning, Willem genaamd.

Bij de geboorte van zijn tweede zoon Rubeus werd deze titulair Hertog van Doveburcht. In Muntegu erkenden veel monarchisten de afgetreden Rubeus nog steeds als hun koning.

De jonge Rubeus ging naar school in Muntegu en sprak vloeiend Nederlands, Frans, Duits ene Engels. Zijn vader had in 1878 een verzoek ingediend om zijn oudste zoon naar de Koninklijke Marine te sturen, maar president Gerhard Hendriksen weigerde het verzoek.

Einde van het huisarrestEdit

Omstreeks 1880 werd het huisarrest voor de voormalige koningsfamilie opgeheven. Rubeus ging op verzoek van zijn vader naar de Koninklijke Marine waar hij uiteindelijk luitenant werd. Hij bezocht ook Brunant waar zijn oom Pieter Van Neyt, een broer van zijn moeder, president was geworden. Vanaf het einde van zijn huisarrest bezocht Rubeus de andere Europese hofhoudingen. Van zijn vader had hij de opdracht meegekregen om de ideale vrouw te zoeken waarmee hij moest trouwen om de dynastie verder te zetten. De jonge Rubeus bezocht onder andere Brussel, het Verenigd Koninkrijk, de Scandinavische landen en Italië.

Ondertussen probeerde zijn oom Rupert zich te mengen in de Libertaanse politiek. Hij verzocht de adel een boycot te starten met financiering van de staat. Dit zou leiden tot een grote economische problemen in Libertas. Op deze manier eiste de adel terug meer inspraak. Vervolgens werd in 1884 door president Louis Van Dinter, zelf van adel, de Grote Kamer opgericht. Deze kamer werd een onderdeel van het Parlement en gaf de adel veel meer inspraak in wet- en regelgeving. De relatief jonge Rubeus werd een zetel geweigerd omdat hij als toekomstig troonpretendent misschien teveel invloed zou kunnen uitoefenen.

In de tussentijd bleef Rubeus Van Draak actief in de Marine als luitenant en later zelfs als kapitein-ter-zee.

HuwelijkEdit

Rubeus Van Draak

In de jaren '90 van de 19e eeuw reisde Rubeus ook naar Afrika en Azië. Hij bezocht onder andere de Belgische kolonie Congo en ook Siam en China. Op deze reizen, ook in Europa, legde hij vele contacten met andere vorsten en prinsen wereldwijd. Rubeus nam ook vele souvenirs mee van zijn vele reizen. Zijn persoonlijke collectie bestond uit zwaarden, archeologische vondsten, tapijten, sieraden en boeken. De hele Rubeuscollectie is momenteel te bezichtigen in het Koninklijk Paleis in Wikistad.

In de Villa Pianore in Italië leerde Rubeus in 1894 de twaalf jaar jongere Luisa Maria kennen. Zij was een dochter van Robert van Bourbon-Parma en Maria Pia der Beide Siciliën. Het huwelijk vond plaats in 1896 in Frankrijk. Luisa Maria schonk hem vijf kinderen:

PolitiekEdit

Vanaf de jaren '90 begon Rubeus zich actief te mengen in de Libertaanse politiek. Samen met zijn oom Rupert zocht hij aanhangers binnen de Katholieke Partij. Na de afschaffing van de Grote Kamer had de staat immers weer te maken met een lege schatkist. Rubeus wilde onder andere de opkomst van de Arbeiderspartij stoppen door middel van politieke blokkeringsmiddelen. Hij financierde de katholieken in het Parlement en werd door de Liberale Partij beschuldigd van belangeninmenging en omkoperij.

Troonpretendent en presidentskandidaatEdit

Bij het overlijden van zijn vader in 1905 werd Rubeus door de trouwe en loyale aanhangers van de monarchie tot Koning van Libertas uitgeroepen. Deze titel zou overgaan op zijn jongste zoon Robert in 1913. Rubeus deed, in tegenstelling tot zijn vader, nooit aanspraak op deze koninklijke titel.

Hij hoopt ook om als presidentskandidaat naar voren geschoven te worden door de Katholieke Partij. Vele katholieken stapten hierbij over naar de Liberale Partij omdat ze niet wilden dat Rubeus Van Draak zou worden zoals de Franse Napoleon III, die ook eerst als president verkozen werd om daarna zichzelf tot keizer uit te roepen. In 1908 nam Rubeus namens de katholieken deel aan de presidentsverkiezingen. Rubeus kreeg de steun van de adel en van rijke industriëlen zoals zijns schoonbroer Ray Geleyns. Hij verloor deze nipt van de liberaal August De Coster. De monarchistische beweging binnen de Katholieke Partij was aan het begin van de 20e eeuw gegroeid dankzij Rubeus, maar de troonpretendent had meegedeeld dat hij niet meer wilde deel uitmaken van de politiek na zijn nederlaag in de presidentsverkiezingen.

Laatste jarenEdit

Na de verkiezingen ging Rubeus' gezondheid achteruit. Hij was ook triest door het overlijden van zijn oudste zoon en potentiële opvolger Ferdinand in 1911. Rubeus overleed in 1913. Hij ligt begraven in de Sint-Martinuskathedraal in zijn geboortestad Muntegu, naast zijn vrouw en zoon Ferdinand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki