Wikia


Stadhuis van Wikistad

Het stadhuis van Wikistad is een administratief gebouw in het centrum van Wikistad, gelegen aan de Grote Markt. In dit gebouw zetelt het bestuur van de gemeente en provincie Wikistad, waaronder het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In 1902 vond hier de Conferentie van Wikistad plaats, de vroege voorloper van de IWO. Het gebouw is erkend als een Nationaal Monument. De huidige burgemeester is Jan Bakker.

Het gebouw werd in 1884 afgewerkt en verving het Stadspaleis. In het Stadspaleis, afgebrand in 1875, zetelden de voornaamste heren van Wikistad en later het officiële stadsbestuur.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki