Wikia


Vlag van Newport

Newport was het eerste land ter wereld dat het systeem van Kenson invoerde. Newport wordt dus vaak gebruikt als voorbeeld.

Het Systeem van Kenson of het Newports Systeem is een indeling van de bestuurslagen van een land waarbij iedere gebruiker stemrecht heeft in het parlement. Sinds begin mei begint dit systeem steeds meer aanhangers te krijgen[1]. Het houdt in dat actieve gebruikers altijd kunnen stemmen en niet meer via verkiezingen verkozen hoeven te worden. Sommigen noemen het wel eens het "Huis van de Raad-model". Het systeem is vernoemd naar de Newportse Gouverneur Kenson die als eerste met het idee kwam.

Velen zeggen voorstander te zijn van dit systeem totdat de wiki groot genoeg is voor een beperkt aantal volksvertegenwoordigers.

Het Systeem van Kenson is gebaseerd op Voltaire, Locke en het utilisme.

Achtergrond Edit

Alexandru, diegene die het systeem in Newport had ingevoerd, verklaart:

We hebben al talloze verkiezingen en verschillende bestuurders gehad. Wat kunnen we concluderen? Ze hebben weinig waar gemaakt en ze zullen ook weinig waar maken. Af en toe werd er iets ondernomen: enkele ambassades die gebouwd werden; enkele wegen die aangelegd werden, maar daar bleef het meestal bij. En vaak zien we ook dat mensen die juist niet bijv. voor de Minister van Economie werken iets willen doen aan het economische systeem, bijvoorbeeld de KvK. Oftewel: ministeries zijn schijn en zullen altijd inactief blijven/zijn/worden. Je wordt tegenwoordig minister om een mooie positie te hebben, niet om werkelijk iets te verbeteren aan het economische systeem. Vraag aan een willekeurige inwoner wat de afgelopen pakweg 3, 4 regeringen gedaan hebben behalve... nieuwe verkiezingen organiseren? Hoogstwaarschijnlijk krijg je het antwoord: nauwelijks iets. Het is al een wonder dat misschien 30% van de ministers actief is. Libertas is te jong voor zo'n ingewikkeld systeem dat pas werkt wanneer we tientallen actieve gebruikers hebben, momenteel zijn we met ongeveer 5 echt actieve gebruikers.


Verder hebben we nog de provincies. We hebben ze al een jaar, maar we hebben er helemaal niets aan gehad. Het is een mooie indeling, maar daar blijft het bij. Tevens heeft het geen enkel nut dat we drie verschillende bestuurslagen hebben terwijl we met z'n vijfen zijn.


Vaak wordt Newport gebruikt als voorbeeld. Er waren 10 inwoners waarvan iedereen in het parlement kon zetelen zonder verkozen te zijn. Het werkte goed, aangezien er onderscheid werd gemaakt tussen actieve en inactieve gebruikers. Met een meerderheid van de actieve gebruikers was een voorstel goedgekeurd en iedere inactieve inwoner had het recht om weer actief te worden met maar 1 wijziging. De stemmingen duurden niet lang dus er was constant actie.

Wetgevende macht Edit

 • Eén nationaal parlement dat toegankelijk is voor iedere gebruiker
  • Er zit geen limiet op het aantal parlementariërs, in tegenstelling tot nu
 • Iedere gebruiker heeft het recht om parlementariër te worden door zich op de lijst van actieve stemmers te zetten
  • Wil je je niet met de politiek bemoeien en ben je wel actief, dan zet je je naam er niet op
  • Iedere parlementariër kan ook inactief worden als het een bepaalde tijd geen wijziging meer heeft gedaan[2]
 • Iedereen kan voorstellen doen en stemmen op voorstellen
  • Om een voorstel goed te keuren is de meerderheid van de actieve stemmers nodig (zie lijst).

Het is het eerlijkst tegenover iedere gebruiker. We hebben aanzienlijk minder problemen, zoals het aantal mensen dat vergeet zich verkiesbaar te stellen of pas na de verkiezingen op Wikistad komen en drie maanden moeten wachten. Er is geen limiet en het lot van je stemgerechtigdheid zit niet meer in handen van een ander, namelijk dat je 6 stemmen moet bemachtigen.

Een ander voordeel is, is dat we een kleine gemeenschap zijn en de stemmingen vlot kunnen lopen.

Uitvoerende macht Edit

De uitvoerende macht is officieel de voorsteller, diegene die het voorstel had geplaatst dat geaccepteerd werd. Dit kan natuurlijk ook ism een ander of door een ander gedaan worden, als het klopt met het voorstel.

Dit zien we tegenwoordig ook, niet het kabinet maar vooral de parlementariërs voeren de voorstellen uit.

Rechtsprekende macht Edit

We hebben officieel een rechter en een hooggerechtshof, maar dat is ook schijn. Gebruikers worden allang geblokkeerd door admins vanwege vandalisme oid, in plaats van dat de geblokkeerden voor het gerecht worden gesleept. De rechter is dus volkomen overbodig en voordat een rechtszaak is afgehandeld is de blokkade al verlopen.

We houden het praktisch net zoals het nu is, want dat is het meest simpele en klopt ook conform de wikia-regels. De admins zijn samen de rechtsprekende macht en besluiten samen wat wel en niet een rechtvaardig besluit is.

Tijdelijk Edit

Het systeem van Kenson wordt door voorstanders aangeduid als een tijdelijk systeem dat Libertas uit het slop moet helpen totdat er genoeg actieve inwoners zijn waardoor de Staatshervorming van 2009 wel gaat werken. Er zijn verschillende getallen genoemd, zoals 15 à 20 actieve inwoners als grens - oftewel een nieuwe gouden periode.

Noten Edit

 1. In Newport bleek het al een succes te zijn geweest. In Libertas begint het meer aanhang te krijgen, o.a. Nyttfroner vikingheer Ooswesthoesbes, en EM-kandidaat Alexandru hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor het Kensonsysteem.
 2. In Newport was dit bijv. 3 weken