Wikia


Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info
Skeendstraatbordbeklad

Een beklad plaatsnaambordje van Skeend.

De Taalstrijd in Skeend[1] of Taalkwestie in Skeend[2] is een politiek vraagstuk dat erover gaat of het Ærisk als streektaal van Ysselaerden en voornamelijk van Skeend evenveel nut heeft als politieke en bestuurlijke taal als het Nederlands, de zogenaamde politieke waarde van een taal. Ook is de taalverschuiving van Ærisk naar Nederlands een belangrijk discussiepunt.

Meningen Edit

Bucureşteanmodel Edit

De Libertaanse politicus Bucureştean kaartte het probleem van Ysselaerden in juni 2009 aan. Hij zei:

Over de taal: het beste zou zijn dat de overheidsscholen alleen in het Nederlands waren en dat het Aeres enkel nog op privéscholen zou worden onderwezen, net zoals in andere voormalige meertalige dorpen. Dat maakt het onderwijs in de provincie wat aantrekkelijker voor buitenstaanders. Het is dus niet om de "oorspronkelijke bevolking opzij te zetten" zoals sommigen zouden denken - jullie spreken ook allemaal Nederlands, het is eerder hoe toegankelijker het dorp, hoe meer potentie het heeft.

Hiermee wees hij in de realistische context op het feit dat zolang het Ærisk op een hoger of gelijk politiek niveau staat, Skeend geen nieuwe inwoners zal aantrekken.

Voorstanders van het Nederlandsmodel, tegenstanders van het Æriskmodel Edit

Voorstanders van het Nederlandsmodel (Nederlands als de taal met de hoogste politieke waarde) leggen de volgende punten op tafel:

 • Alle inwoners van Skeend spreken ook Nederlands, dus het is niet nodig dat er Ærisk als administratieve taal gebruikt wordt. Verder wordt de Aeres-vertaling alleen op een sub-pagia gezet.
 • Skeend is op sterven na dood en de plaats zou een stuk toegankelijker worden en meer inwoners trekken als het Nederlands meer gesproken zou worden. Skeend is al sinds de oprichting in december 2007 praktisch dood en er moet nieuw leven in geblazen worden door het dorp Libertaanser te maken, d.w.z. dat Skeend meer betrokken wordt bij de "West-Libertaanse wereld". Momenteel is Skeend er net zo erg aan toe als Apud Maro.
 • De Nederlandstaligen begrijpen slechts weinig of zelfs helemaal niets van het Ærisk. Als het Ærisk verminderd zou worden zou dit misverstanden kunnen voorkomen en is de controleerbaarheid van de inhoud van lokale politiek gewaarborgd.
 • Het is vreemd dat in een Libertaanse staat een tweede taal meer politieke waarde heeft, dan de eerste taal, de landstaal n.b.
 • Pagina's zijn onoverzichtelijk wanneer de vertalingen door elkaar heen staan.
 • Sommige pagina's zijn wel vertaald, andere weer niet, andere pagina's hebben enkele stukken vertaling. Wanneer moet een pagina vertaald worden?
 • Skeend is een Libertaanse gemeente net zoals alle andere gemeenten. De vergelijking met Nýttfrón is mooi en wel, maar vergeet niet dat Nýttfrón een kleine anderhalve maand geleden nog bij Libertas hoorde.

Tegenstanders van het Nederlandsmodel, voorstanders van het Æriskmodel Edit

Skeendprop01

Poster die laat zien dat je beter jezelf kunt vermoorden dan dat je Nederlands gaat spreken.

De tegenstanders van het Nederlandsmodel, die in de meeste gevallen het Æriskmodel (Ærisk als de taal met de hoogste politieke waarde) volgen, leggen de volgende punten op tafel:

 • Alle inwoners van Skeend spreken inderdaad Nederlanders, maar je kunt het ook omdraaien. Alle inwoners van Skeend spreken namelijk ook Ærisk en het zou belachelijk zijn om in een "vreemde taal" tegen je eigen volk te spreken.
 • De situatie in Skeend valt best wel mee. Als je het vergelijkt met Apud Maro, Muntegu of zelfs Civitas-Libertas, komt Skeend er politiek en cultureel veel beter uit.
 • Het Ærisk is niet veel lastiger voor de gemiddelde Libertaan te lezen dan het Duits. Als je eenmaal enkele regelmatige klankveranderingen doorhebt, kun je het zo doorlezen. Er zijn genoeg plaatsen waar men Ærisk kan leren. Privéles en de Skeênðer Skoul zijn enkele opties.
 • De situatie in Nýttfrón valt niet te vergelijken met die van Skeend. In Nýttfrón spreekt de meerderheid namelijk Nederlands als moedertaal. Het Ærisk is net zo kenmerkend voor Skeend als het IJslands voor Nýttfrón is.
 • Al sinds december 2007 zijn er gigantische sprongen voorwaarts gedaan in Skeend. Met 6 inwoners is Skeend namelijk een plaats van gemiddelde grootte. Snel assimileren is geen goede optie. Dit zou niet alleen gigantisch verzet onder de lokale bevolking brengen, maar ook veel incorrecte vertalingen en politieke instabiliteit.
 • In het begin heeft men er ook niet over gezeurd en nu moet opeens alles anders.
 • Skeend kan makkelijk op eigen benen blijven staan zonder dat andere Libertanen zich met de lokale politiek bemoeien.
 • Als ze in skeend Nederlands gaan praten verliezen ze een stukje van hun cultuur en dat is nou juist belangrijk in skeend

Protesten Edit

Skeendprop02

Een poster met daarop de protestleus.

Op 12 juni 2009 laaide het eerste protest op in Skeend tegen het Nederlandsmodel. Het motto was vrij simpel: Een Skeender fuulk bieneed een Skeender wet un sproak! (Een Skeender volk moet een Skeender wet en taal hebben!) Tijdens het protest werd ook uitvoerig aandacht besteed aan de jeugd die steeds meer Nederlands gebruikt in plaats van Ærisk.

Het tweede protest was de dag ernaar op zaterdag 13 juni nadat er in het stemlokaal een meerderheid dreigde voor de voorstel om het Ærisk uit de ambtelijkheid te gooien dat door Alexandru werd ingediend. Tot nu toe viel er één gewonde, de 17-jarige Mitch Vondeegel. De jeugdige jongen was vlijtig aan het protesteren en viel toen van het dak af. Zijn arm geraakte hierbij gebroken.

Op 14 juni stopt het protest.

Oplossingen Edit

Het kamp van het Nederlandsmodel vindt dat het beter is om het Ærisk weg te halen uit het directe zicht en het naar subpagina's te verplaatsen.

Het kamp van het Æriskmodel vindt dat het Ærisk in het directe zicht moet blijven en niet in een hoekje op een subpagina verplaats hoeft te worden.

Anderen, zoals DimiTalen, stelden perfecte administratieve tweetaligheid voor, en absolute keuzevrijheid voor de inwoners.

Noten Edit

 1. Veel gebruikt in Skeend zelf en in Nýttfrón en Vreêland.
 2. Vooral gebruikt in de rest van Libertas.