Wikia


De Topsportschool omvat twee gebouwen en een terrein met speelvelden op het industrieterrein. De oprichting van deze school werd verwezelijkt door het Ministerie van Sport en Ontspanning. Je moet sowieso twee topsporten combineren in de eerste twee jaren. In die twee jaren krijgt elke leerling ook hetzelfde basispakket. Dit zijn de vakken P.O, Wiskunde, Frans, Nederlands, S.O., geschiedenis, biologie, Engels, aardrijkskunde en eventueel 1 uur Duits. Greenday2 geeft voorlopig les in alle vakken, maar in het racen krijgt hij hulp van TahR78 (meneer Veltman dus).


Momenteel wordt er overlegd met professionele sportclubs die eventueel afgestudeerde leerlingen zouden willen aanwerven! GIAS-Future deed hier als eerste aan mee en nam Jens Den Bakker onder haar hoede. Later volgde die andere grote wielerploeg, Muntegu Cycling Team, en die nam vijf talenten aan.

TopsportkeuzesEdit

Indien je een cursus wil volgen zet dan je naam eronder. Een cursus omvat 2 weken, je krijgt theoretische lessen en lessen in praktijk.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki