Wikia


Politieke partij
VPG
Naam: VPG Libertas
Opgericht op 11 juni 2009
Overtuiging: links-midden
Aantal leden: ongeveer 80

De Volkspartij voor Gelijkwaardigheid Libertas oftewel VGP Libertas is een middenpartij en de Libertaanse tak van de VPG in Nýttfrón. De partij werd op 11 juni 2009 opgericht door Loek Konge. Hij richtte hem op op verzoek van Mark Vondeegel. De partij hoopt veel stemmen in Skeend te kunnen halen.

Standpunten Edit

  • Er moet een vriendschappelijke houding ten opzichte van Nýttfrón zijn.
  • Er moet een veer naar Nýttfrón komen.
  • De Libertaanse cultuur moet beschermd worden. Mede de erkenning van monumenten zorgt hiervoor.
  • Er moet overheidssubsidie komen aan de Bond voor Dieren.
  • Libertas mag zelf een beslissen over het Deltaplan nemen.
  • Libertas' beleid ten opzichte van migratie van en naar Nýttfrón moet soepel zijn.
  • Er is dringend behoefte aan een sociaal vangnet.
  • De Libertaanse economie moet sterker en onafhankelijker worden. De Libertaanse bedrijventerreinen zijn toe aan vernieuwing.
  • Aanmoedigen van alternatieve energiebronnen is een prioriteit.
  • Volledig gelijke rechten voor de minderheden in Libertas en die een (absolute) meerderheid vormen in een gemeente.

Lidmaatschap Edit

Lidmaatschap kan op de overlegpagina aangevraagd worden.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki