Wikia


Willem Frederik Hendrik Lievertas (24 mei 1715 - 7 september 1799) was een zoon van prins Frederik van Libertas en Sophia van Nassau-Dietz. Hij kreeg van zijn vader een post als protestants geestelijke binnen de koninklijke familie van Libertas. Willem was gedurende de regeerperiode van zijn achterneef Koning Robert IV van Libertas de vaste predikant aan het hof. Hij verbleef ook een tijd als zendeling in Ysselaerden en Nyttfronsey om niet-gereformeerde dorpen te hervormen. Lievertas woonde in het Paleis Damwoude net buiten Wikistad dat hij op kosten van de staat had laten bouwen. Onder het bewind van Alexander III van Libertas trok Lievertas zich terug in Skeend. In september 1799 werd hij samen met Casimir Lievertas vermoord tijdens de Alexandrijnse moorden. Hij vormde immers een obstakel in de troonopvolging opdat Martin Van Draak de nieuwe koning kon worden. Het bevel op Willems moord werd gegeven door Adrian II van Brunant.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info