Wikia


De Ysseltunnel is een tunnel onder de Ysselvaart in de Libertaanse stad Skeend. De tunnel is onderdeel van de R61, de Ring rond Skeend, en ligt nabij het station Skeend en spoorlijn 1 en spoorlijn 3. De tunnel heeft 2x3 rijstroken (inclusief pechstrook) en heeft een beperkte maximumsnelheid van 90 km/h, in tegenstelling tot het overige traject van de N7 waarop 120 km/h de maximale snelheid is. De Ysseltunnel heeft een lengte van 265 meter waarvan het grootste gedeelte gesloten is.

GeschiedenisEdit

Het Kanaal van Deventer mondt ten zuiden van Skeend uit in de Ysselvaart dat op zijn beurt uitmondt in de rivier de Niedemeyer. Doordat de Ysselvaart en het Kanaal van Deventer reeds sinds 1923 een verbinding vormen, moest in 1972 bij de opening van de N7 (nu R61) een tunnel worden aangelegd waardoor het verkeer op de ringweg niet over, maar onder de waterloop geleid zou worden. De Ysseltunnel werd tegelijkertijd met de Deventertunnel geopend. De Deventertunnel is een tunnel onder het Kanaal van Deventer waardoor de N6 loopt.

De tunnel werd gebouwd in het najaar van 1971 en vormde laatste grote werkzaamheden waaraan werd gebouwd voor de aanleg van de N7. De Ysseltunnel werd officieel geopend in 1972 wanneer de autosnelweg werd geopend.

In 1995 werd de tunnel verbouwd. De Ysselvaart werd verbreed en verdiept en de tunnel eronder moest ook worden heraangelegd. Er werd een derde rijstrook aangelegd. Het provinciebestuur van Ysselaerden stemde tegen een verbouwing van de tunnel en stelde een brug als alternatief voor. Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur zette het provincieraadsbesluit aan de kant en gaf Mobilib de opdracht de oude tunnel te verbouwen.

Beginnetje
Dit artikel is een beginnetje. U wordt uitgenodigd om dit artikel te bewerken en iets aan dit artikel toe te voegen.
Info