Wikia


Hotel zamenhof

Hotel Zamenhof

Hotel Zamenhof is de naam van het hotel in Apud Maro. In het hotel spreekt men Nederlands en Esperanto.

Het hotel maakte oospronkelijk onderdeel uit van het concern La Verda Stelo, maar dit kreeg in november 2007 de nieuwe naam La Espero Internacia Entrepreno. Het hotel werd opgericht op 20 september 2007, en kreeg zijn nieuwe naam op 19 november 2007. Het is het enige hotel in het kustdorp.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.